Страхування фінансових ризиків

Страхування фінансових ризиків

Метою страхування фінансових ризиків є захист інтересів страхувальника під час здійснення ним будь-якої застрахованої діяльності (виробництво, банківські та кредитні операції, контрактові обов’язки, продаж та викуп, лізинг, купівля-продаж, депозитні внески, позики, інвестиційні вкладення та ін.).

Що страхуємо:

  • Фінансовий ризик втрати коштів страхувальника.
  • ризики цінних паперів;
  • контрактові ризики;
  • банківські ризики;
  • ризики інвестування в будівництво.

 

Від чого страхуємо:

  • від невиконання зобов’язань перед страхувальником за договором;
  • від втрати вкладень в цінні папери та гарантовані доходи по них;
  • втрати коштів через неплатоспроможність кредитної установи;
  • затримки та зупинки будівництва, неповернення інвестованих коштів.