Документи товариства

Документи товариства

Особлива інформація

Загальні збори

Повідомлення про загальні збори

Протоколи загальних зборів

Афілійовані особи

  • Афілійованою особою товариства є  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІННОВАЦІЯ»

Правила страхування