Документи товариства

Документи товариства

Особлива інформація

2019 рік

2017 рік

2016 рік

2015 рік

2014 рік

2013 рік

2012 рік

2011 рік

Загальні збори

Повідомлення про загальні збори

Протоколи загальних зборів

Афілійовані особи

  • Афілійованою особою товариства є  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІННОВАЦІЯ»

Правила страхування